Tính năng

Ghi Chép Giao Dịch

Ghi chép các giao dịch và Sono sẽ giúp bạn theo dõi các khoản nợ.

Quản Lý Người Nợ

Thấy ngay ai đang nợ bạn hoặc bạn đang nợ ai và bao nhiêu.

Bình Luận Và Ghi Chú

Ghi lại những gì quan trọng cho một giao dịch hoặc một người giao dịch.

Khóa App Với Mã PIN

Bảo vệ sự riêng tư của bạn. Xác thực sinh trắc cũng được hỗ trợ.

Nhập Dữ Liệu Hàng Loạt

Nhanh chóng thêm các giao dịch có sẵn của bạn vào Sono từ một tập tin CSV.

Và Nhiều Tính Năng Khác

Nhiều loại tiền, đơn vị tiền tùy chọn, giao diện tối, nhắc nợ, thống kê,…

Tại sao tôi cần Sono?

Bởi vì nếu không ghi lại, bạn sẽ khó nhớ chính xác những khoản tiền đã cho mượn hoặc mượn của bạn bè khi thời gian trôi đi càng lâu. Sono là công cụ hoàn hảo giúp bạn trong chuyện này. Chỉ cần mở Sono lên và ghi nhận lại các giao dịch, bạn sẽ không lo về việc ghi nhớ các khoản nợ nữa.

Sono hoạt động như thế nào?

Sono giúp việc quản lý nợ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết bằng cách cung cấp nền tảng rõ ràng và trực quan để theo dõi hoạt động vay và cho vay của bạn. Đây là cách thức Sono hoạt động:

 • Ghi lại giao dịch: Nhập các giao dịch của bạn, chỉ rõ bạn đã mượn hay cho vay tiền. Bao gồm số tiền, loại tiền, ngày tháng và người liên quan.
 • Tính toán tự động: Sono tự động tính toán dư nợ cho mỗi người, cho bạn biết chính xác ai nợ ai và số tiền là bao nhiêu.
 • Theo dõi nợ: Theo dõi tất cả các khoản nợ của bạn ở một nơi, loại bỏ nhu cầu tính toán thủ công hoặc ghi chú rời rạc.
 • Luôn tổ chức: Xem lịch sử giao dịch của bạn, thêm nhận xét hoặc ghi chú cho các mục cụ thể và dễ dàng tìm kiếm các giao dịch trong quá khứ.

Quản lý cùng nhau

Bạn có thể mời người khác cùng tham gia vào tài khoản của bạn để họ có thể giúp bạn cùng quản lý nợ. Việc này sẽ hữu ích cho các cặp đôi hoặc gia đình. Tuy nhiên tính năng này chỉ dùng được với chế độ lưu trữ trên đám mây (trực tuyến).

* Tính năng này đang được phát triển.

Hai chế độ lưu trữ dữ liệu

Bạn quyết định việc dữ liệu của bạn được lưu ở đâu: trên máy của bạn (ngoại tuyến) hoặc trên đám mây (trực tuyến). Chúng tôi khuyến khích bạn dùng chế độ lưu trữ trên mây vì nó có nhiều tính năng hơn. Tuy nhiên nếu bạn không muốn dữ liệu nằm ngoài thiết bị của bạn, bạn có thể chọn lưu trữ ngoại tuyến.

Dữ liệu của bạn, quyền của bạn

Sono để cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu tài chính của mình. Với tính năng Xuất Dữ Liệu, bạn có thể dễ dàng tải xuống lịch sử giao dịch của mình ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm PDF, CSV và Excel. Điều này cho phép bạn:

 • Lưu trữ bản sao: Sao lưu dữ liệu của bạn một cách an toàn trên thiết bị cá nhân hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây.

 • Phân tích tài chính: Nhập dữ liệu của bạn vào các công cụ tài chính hoặc bảng tính khác để phân tích và lập ngân sách chi tiết hơn.

 • Chia sẻ thông tin dễ dàng: Chia sẻ các giao dịch cụ thể hoặc tóm tắt với người khác khi cần.

 • Xuất dữ liệu của bạn cho bất kỳ khoảng thời gian nào, đảm bảo bạn luôn có quyền truy cập vào thông tin các khoản vay mượn của mình, bất kể bạn có sử dụng ứng dụng Sono hay không.

Sao lưu và phục hồi

Nếu bạn thích lưu trữ dữ liệu trên thiết bị hơn, Sono có tính năng sao lưu và phục hồi dữ liệu để đảm bảo dữ liệu của bạn không bị mất.

 • Sao lưu định kỳ: Sono có thể tự động ssao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo bạn luôn có bản sao dữ liệu gần nhất.
 • Sao lưu thủ công: Bạn cũng có thể tạo bản sao lưu thủ công bất cứ lúc nào.
 • Phục hồi đơn giản: Chỉ cần vài thao tác chạm, bạn sẽ lấy lại dữ liệu từ một tập tin sao lưu bạn chọn.

Với tính năng này, bạn có thể yên tâm về dữ liệu tài chính của mình luôn an toàn và truy cập được.

Hình chụp màn hình